PRO ORGANIZACE


Města, obce, pečovatelské domy, domovy pro seniory, státní úřady a instituce si mohou pořídit pro své zaměstnance pracující v rizikovém prostředí či obyvatele a klienty, u kterých z nějakého důvodu zajišťují určitý dohled základní sadu SeniAngel PRO, ke které lze následně připojit libovolný počet SOS tlačítek SeniAngel.


  Základní sada SeniAngel PRO obsahuje:

 • 5 kusů SOS tlačítek SeniAngel (přístrojů, SIM karet včetně příslušenství: dobíjecích stojánků a šňůrek na krk)*
 • signalizační ethernetový maják s úchytem ke stolu
 • software – Modul SeniAngel Manager

  * další SOS tlačítka SeniAngel lze pořídit dle aktuální potřeby

  Modul SeniAngel Manager eviduje:

 • poplachy jednotlivých SOS tlačítek SeniAngel a jejich lokalizaci
 • komunikaci s uživatelem – hlídanou osobou
 • identifikační údaje uživatele – hlídané osoby

  Identifikační údaje uživatele – hlídané osoby:

 • osobní údaje v souladu s GDPR
 • kontakty na příbuzné a blízké uživatele – hlídané osoby, jsou-li požadovány
 • výpis ze zdravotní dokumentace uživatele – hlídané osoby, je-li vyžadována
 • generální klíč pro nedestruktivní otevření objektu (bytu, pokoje) uživatele – hlídané osoby

  Princip fungování:

 • SeniAngel PRO se aktivuje instalací software – Modulu SeniAngel Manager a připojením signalizačního ethernetového majáku do modulu na PCO městské policie, bezpečnostní agentury, sesterny, recepce apod. (v případě, že není k dispozici stálá služba, lze poplach vyvolaný SOS tlačítkem SeniAngel automaticky přesměrovat na předem nadefinovaná telefonní čísla)
 • při aktivaci SOS tlačítka SeniAngel do systému (modulu) jsou zadány identifikační údaje uživatele – hlídané osoby
 • SOS tlačítko SeniAngel vyvolá poplach (uživatel – hlídaná osoba je v nebezpečí a zmáčkla SOS, upadla a je aktivován pádový senzor, opustila předem definovanou oblast – geofence) na PCO (audiovizuální upozornění prostřednictvím signalizačního ethernetového majáku) či na předem nadefinovaná telefonní čísla)
 • příjemce poplachu může zkontaktovat uživatele – hlídanou osobu (funkce „zpětné volání“), postupovat v souladu s interními pokyny či přímo přivolat pomoc – složky integrovaného záchranného systému
 • příjemce poplachu může asistovat při pomoci (poskytnutí zdravotní dokumentace záchranářům, nedestruktivní otevření objektu, kontaktování příbuzných apod.)

SeniAngel
FT Technologies a.s.
Tel.: +420 588 118 318
Email: info@seniangel.eu

Sídlo: Chválkovická 151/82, 779 00 Olomouc
Koresp. adresa: Chválkovická 82, 779 00 Olomouc

IČ: 26833620
DIČ: CZ26833620
DS: nr9d7bu